Laipo's Moon Shadow "Chivas"
Hoppchampion

ÖGON UA
HD C
ED UA
PATELLA UA
FULLTANDAD

CHIVAS ÄR EN ENERGISK SHELTIE SOM ÄLSKAR AGILITY DÄR HAN TÄVLAR I KLASS 3. HAN ÄR ÄVEN ÖVERSOCIAL OCH ÄLSKAR ALLT OCH ALLA.  

TITEL: HOPPCHAMPION